W E L K O M  O P  D E  S I T E  V A N  H M R

W I E  Z I J N  W I J ?

Vocaal-instrumentaal ensemble HMR is actief op het gebied van de klassieke muziek in zowel liturgische als concertante uitvoeringspraktijk. Het repertoire strekt zich uit van de vroegste westerse muziek (gregoriaans) tot recente composities, waarbij het zwaartepunt ligt op muziek uit de periodes van de barok en de Weense klassieke school. De thuisbasis is de bijzondere St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, maar daarnaast is HMR ook regelmatig elders te horen. Zangers en spelers zijn zowel beginnende als gevorderde amateurs en vakmusici, afkomstig uit de regio maar ook van verder weg.

W A T  D O E N  W I J 
L A A T S T E  N I E U W S !

De boekenmarkt, Stille week en Pasen liggen alweer geruime tijd achter ons. Ook de Corona-periode zijn we  bijna vergeten.

Nog een aantal weken en de zomervakantie begint alweer. Tot die tijd zijn er nog een paar feestelijke vieringen, waarin koor en orkest samen musiceren. 

Met Pinksteren gaan we de zogenaamde Windhager Mis van Brucker uitvoeren.

En met De Ommegangviering de Nicolai-mis van Haydn

Ga voor meer informatie, aanvangstijden en koorsamenstelling naar de agenda

HMR op TV

Het was toch leuk om op zondag 13 maart j.l. te zingen tijdens de Eucharistie-viering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.  Helaas is deze niet te zien op Eucharistievieringgemist.

HMR is in verschillende bezettingen te horen met muziek voor kleine ensembles tot en met werken voor groot koor, orkest en solisten. Elke bezetting verzorgt gemiddeld één à twee keer per maand een viering in de St.-Gertrudiskerk; de orkestleden nemen ongeveer tien keer per jaar deel aan een liturgische of concertante uitvoering. De repetities zijn op donderdagavond en soms ook op 

dinsdagavond in ‘het Cantatorium’, een grote

 

middeleeuwse gewelfde ruimte naast de 14-eeuwse stadstoren ‘de Peperbus’.

Heb je interesse of wil je eens een repetitie bijwonen?

Kijk voor meer informatie …

* Toch nog nagenieten van een paar hoogtepunten van eerdere jaren? 'Adios Nonino' en het 'Requiem' staan voor je klaar.. Klik dan hier