H I S T O R I E 

HMR

In 1964 werden de koren van de voormalige Sint.-Josephkerk door Hans Smout (parochieel kerkmusicus van 1962 tot 2010) samengevoegd onder de naam Hortus Musicus Religiosus. Na sluiting van deze kerk in 1969 verhuisde het koor naar de vroeg 19e eeuwse kerk van de H. Maagd. In 1972 werd een vaste eigen groep instrumentalisten aan HMR toegevoegd.

In 1987 werd ook de H. Maagdkerk gesloten om te worden omgebouwd tot stadsschouwburg.

Sedertdien is HMR verbonden aan de middeleeuwse Sint-Gertrudiskerk waarvan de restauratie na een brand in 1972 eindelijk was voltooid. Bekijk ook eens het youtube filmpje over ons 50-jarig bestaan.

De Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom

Het bestaan van de kerk wordt al in de vroege 13e eeuw vermeld. Gaandeweg werd het gebouw uitgebreid. De huidige onderbouw van de stoere toren dateert van kort na 1350. In 1428 werd de Sint-Gertrudiskerk tot kapittelkerk verheven.

Na een stadsbrand in 1444, waarbij veel schade aan de kerk ontstond, werd naar een ontwerp van Evert Spoorwater een grote stadskerk in de stijl van de Brabantse gotiek gerealiseerd. De bewaard gebleven toren sloot inpandig een hoge middenbeuk af met ter weerszijden brede zijbeuken met kapellen. Kort na 1500 werd aan de oostzijde van de kerk een gigantische vergroting van de kerk gerealiseerd door Anthonis Keldermans en zijn zoon Rombout. Muren, daken en beglazing waren in ruwbouw gereed, toen, rond 1563 van verdere afwerking werd afgezien. 

De nieuwbouw verviel gaandeweg en de restanten zijn rond 1700 afgebroken. De westelijke zijde van het nieuwe transept werd door een muur afgesloten en bij de Oude Kerk betrokken. Dit nu nog aanwezige deel, thans 2e transept genoemd, geeft een goed beeld van de bijzonder rijke laatgotische decoratie van het verdwenen gedeelte. De Sint-Gertrudiskerk werd in 1580 geplunderd en in 1587 door de Gereformeerden in gebruik genomen. In 1747 werd de kerk door oorlogshandelingen zeer zwaar beschadigd; maar in 1752 weer in gebruik genomen, sober en lager hersteld en van een 18e-eeuwse bekapping voorzien. In 1966 droegen de hervormden.

de kerk over aan de gemeente Bergen op Zoom; de erop volgende restauratie werd in 1972 door een enorme brand onderbroken. In 1987 kon het gerestaureerde gebouw voor de katholieke eredienst weer in gebruik worden genomen. De kerk heeft een grote hoeveelheid religieus erfgoed. Er bevinden zich grafzerken en -monumenten vanaf de 15e eeuw.

De Sint-Gertrudiskerk noemt zich “Orgeltuin”: er bevinden zich drie rijksmonumentale orgels uit de 18e en 19e eeuw, waaronder het juist gerestaureerde grote Ibach-orgel uit 1864.

 

Bijzonder nog: in de laatste decennia van de 15e eeuw was de grote componist en zangmeester Jacob Obrecht een aantal perioden werkzaam aan de Sint-Gertrudiskerk. In 2005 werd zijn 500e sterfdag herdacht met tal van activiteiten in de Gertrudiskerk en in het Markiezenhof. 

© achtergrond foto's:  Allerzielen 2019 ( (foto: Toine Asselbergs)

Zicht op de Sint-Gertrudiskerk

Diverse muziekrepertoire HMR

LINKS

Gertrudis Cultuurstichting

Lievevrouweparochie

Visit Brabant

Maria Ommegang

Stichting Bezichtiging Monumenten

Protestantse Gemeente

Geschiedkundige Kring