top of page

W E L K O M  O P  D E  S I T E V A N  H M R 

W I E  Z I J N  W I J?

Vocaal-instrumentaal ensemble HMR is actief op het gebied van de klassieke muziek in zowel lithurgische als concertante uitvoeringspraktijk. Het repertoire strekt zich uit van de vroegste westerse muziek (gregoriaans) tot recente composities, waarbij het zwaartepunt ligt op de muziek uit de periodes van de barok en de Weense klassieke school.

De thuisbasis is de bijzondere St. Gertrudis in Bergen op Zoom, maar daarnaast is HMR ook regelmatig elders te horen. Zangers en spelers zijn zowel beginnende als gevorderde amateurs en vakmusici, afkomstig uit de regio maar ook van verder weg..

W A T  D O E N  W I J?

HMR is in verschillende bezettingen te horen met muziek voor kleine ensembles tot en met werken voor groot koor, orkest en solisten. Elke bezetting verzorgt gemiddeld één à twee keer per maand een viering in de St. Gertrudiskerk;  de orkestleden nemen ongeveer tien keer per jaar deel aan een liturgische of concertante uitvoering. De repetities zijn op donderdag, soms op dinsdagavond, in ‘het Cantatorium’, een grote Middeleeuws gewelfde ruimte naast de 14-eeuwse stadstoren ‘de Perperbus’. Heb je interesse of wil je eens een repetities bijwonen? Kijk voor meer informatie.

L A A T S T E  N I E U W S

In de Paasviering hebben we de Heiligmesse van Jozef Haydn uitgevoerd.

Inmiddels zijn we onderweg naar Pinksteren.

En naar de viering voorafgaand aan de Maria Ommegang.

Beide vieringen zijn zeer de moeite waard.

Vier je met ons mee?  Je bent van harte welkom!

HMR-Pinksteren-2024-digitaalbestand.jpg

@ Poster: Mies Dekker

bottom of page