top of page

W E L K O M  O P  D E  S I T E  V A N  H M R

W I E   Z I J N  W I J ? 
L A A T S T E   N I E U W S  

Vocaal-instrumentaal ensemble

HMR is actief op het gebied van de klassieke muziek in zowel liturgische als concertante uitvoeringspraktijk

Het repertoire strekt zich uit van de vroegste westerse muziek (gregoriaans) tot recente composities, waarbij het zwaartepunt ligt op de muziek uit de periodes van de barok en de Weense klassieke school.

De thuisbasis is de bijzondere St. Gertrrudis in Bergen op Zoom, maar daarnaast is HMR ook regelmatig elders te horen. Zangers en spelers zijn zowel beginnende als gevorderde amateurs en vakmusici, afkomstig uit de regio maar ook van verder weg..

Ons zomerreces is voorbij, de repetities zijn weer begonnen. In de loop van september wordt het programma bekend voor dit najaar.

J A R I G 

De oprichter en tevens eerste dirigent van HMR: Hans Smout was op 2 september jl. jarig. Thuis werd hij door enkele HMR-leden in de bloemetjes gezet.

In de viering van 3 september hebben zijn "Missa Aktiva" uitgevoerd. Nieuwsgierig? Hierbij  kun je de viering terugluisteren... 

Hans-Smout-80-sept2023-HMR-site.jpg
O P E N  M O N U M E N T E N D A G
W A T   D O E N  W I J?
 

HMR is in vershillende bezettingen te horen met muziek voor kleine ensembles tot en met werken voor groot koor, orkest en solisten. Elke bezetting verzorgt gemiddeld één à twee keer per maand een viering in de St. Gertrudiskerk; de orkestleden nemen ongeveer tien keer per jaar deel aan een liturgische of concertante uitvoering. De repetities zijn op donderdag, soms op dinsdagavond, in 'het Cantatorium', een grote middeleeuwse gewelfde ruimte naast de 14-eeuwse stadstoren 'de Peperbus'.  Heb je interesse of wil je eens een repetitie bijwonen? 

Kijk voor meer informatie.. 

Op 9 en 10 september lj.werd er in de Gertrudis een HMR boekenmarkt gehouden. En ondanks het mooie (strand) weer heeft dit een bedrag van € 800,- opgeleverd.

Zonder uw boeken was dit natuurlijk niet gelukt.

Hartelijk dank...!

HMR-boekenmarkt-2023-LR.jpg
bottom of page