top of page

VOLKSZANG Durft u nog? En het koor dan?

Samen kunnen zingen is in de kerk een groot goed. Het gaat er in de liturgie immers om dat we niet alleen luisterend en kijkend aanwezig zijn, maar deelnemers worden. De gezamenlijke zang is bij uitstek een middel waarin geloof wordt beleefd en gemeenschap wordt gesticht. Dat veronderstelt dat tekst en muziek toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Wat dat betreft is er een grote keuze denkbaar. Welke criteria hanteren we bij de keuze van het basisrepertoire, welke plaats geven we het in onze liturgie, hoe houden we het fris en levendig? Deze vragen zullen ons bezighouden tijdens de diocesane Zangdag op zaterdag 24 februari 2018, in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Roosendaal.

Docenten

Frans Bullens is als organist/dirigent werkzaam in de Laurentiuskerk te Dongen en de St. Jan de Doper (basiliek) te Oosterhout. Zijn composities uit de Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie genieten landelijke bekendheid.

Jan Schuurmans is als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het bisdom Breda. In de Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale Cantorij.

Han Akkermans is pastoor van de Sint-Catharinaparochie in Oosterhout en voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek.

PROGRAMMA 24 februari 2018

 

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

 

10.00 uur Opening en inleiding op het thema van de dag door Han Akkermans

 

10.15 uur Inzingen onder leiding van Jan Schuurmans

 

10.45 uur Het zingen van één- en meerstemmig basisrepertoire met zijn vele mogelijkheden en uitdagingen o.l.v. Frans Bullens en Jan Schuurmans met korte toelichtingen door Han Akkermans

 

12.00 uur Lunch

 

12.45 uur De mogelijkheden van het Gregoriaans als basisrepertoire. Twee- en driestemmig repertoire voor koren.

 

14.00 uur Afsluiting.

Heb je interesse? Download dan hier de complete folder en de bijbehorende antwoordkaart

bottom of page